Pagpapahayag Ng Sariling Opinyon O Reaksyon Sa Isang Napakinggang

Pagpapahayag Ng Sariling Opinyon O Reaksyon Sa Isang Napakinggang

Filipino 5 unang markahanmodyul 5 : pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan paalala : ang video na ito ay sa. Quarter 1 week 5melc based: naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu, o usapan. Sa modyul na ito ay matututuhan mo ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa mga mapakikinggang balita, isyu o usapan. pagkatapos ng aralin ikaw ay inaasahang taglay ang kasanayang: • naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan. Naipahahayag ang sariling opinyon o. reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan. inihanda ni: maria fe b. visda ano ang pinanood ninyo kagabi? ano ang masasabi mo sa pinanood mo? nanood ba kayo ng balita? tungkol saan ang balitang napanood ninyo? napapanahon ngayon ang isyu tungkol sa covid 19. maya’t maya ay may balita tungkol dito. Ipaliwanag ang iyong sagot. sa paghahayag ng sariling opinyon o reaksyon kailangan tandaan ang mga sumusunod. 1. unawain itong mabuti. 2. tingnan ang magkabilang panig ng balita. kung maaari, ilista ang masama at mabuting dulot sa pangkalahatan upang masuri ito ng mabuti. 3. maging magalang sa paghahayag.

Sir David Tv Posts Facebook

Sir David Tv Posts Facebook

Mahalaga ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon dahil tumutulong ito sa atin mismo na mapalawak ang kaisipan o kaunawaan at mabigyang diin ito kung kailangan. nalalaman rin natin dito ang tunay na opinyon natin at kaalaman hinggil dito at makapagbigay ng komento na maaaring mapakinabangan. napapagana nito ang lawak at kakayahang mag isip. 1. naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan (f6ps nc 1) a pangnilalaman naipamamalas ng mag aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag unlad ng bansa. Grade 6 fil ep13: pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, etc. grade 6 filipino episode 13: pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan teacher: sir alvin sy.

Filipino 6 Quarter 4 Week 3 I Pagpapahayag Ng Sariling Opinyon O Reaksiyon Sa Isang Napakinggan

filipino 6 quarter 4 week 3 i pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang magandang araw mga bata! sa video na ito, tuklasin natin ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa pagpapahayag ng sa araling ito matututunan mong magpahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang isyu, balita o usapan grade 6 filipino quarter 1 episode 13: pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o filipino6 quarter4 week3 day2. learning videos for grade 5 lessons mga video para sa grade 5 lessons #quarter1 quarter 1 week 5 melc based: naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu, o usapan. grade 5 filipino quarter 1 episode 8: pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, isyu, o usapan. sa araling ito, tatalakayin natin kung paano makapagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa mga balita, isyu o usapan. filipino week 5 based from contextualized and localized activities intended for distance learning (claid) p.s. hanggang* opinyon #sarilingreaksyon #mgadapattandaansapagpapahayagngsarilingopinyon #melc #pivot #co #quarter1week5.

Related image with pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan youtube

Related image with pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan youtube